Ulgi i uprawnienia

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Osobom niepełnosprawnym przysługują liczne ulgi i uprawnienia, ale nie dla wszystkich są jednakowe. Zależą od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Za osoby niepełnosprawne uznawane są osoby, które posiadają orzeczenie:

  1. o niepełnosprawności, w przypadku dzieci do 16 roku życia;
  2. o stopniu niepełnosprawności, w przypadku osób powyżej 16 roku życia, zaliczone do jednego ze stopnia niepełnosprawności.

Są trzy stopnie niepełnosprawności:

Podpisał: Aleksandra Kuczyńska
Dokument z dnia: 24.06.2009
Dokument oglądany razy: 7 719
Opublikował: Rafał Jenne
Publikacja dnia: 21.10.2015
 
wydruk z dnia: 17.04.2024 // bip.pcpr.police.pl