Zarządzenia i regulaminy

Zarządzenia i regulaminy dyrektora PCPR w Policach w bieżącym roku

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w sprawie "Zmian organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach"

Regulamin Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w PCPR w Policach

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 22 czerwca 2018 roku

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach nr 33/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia ,,Procedury oceny rodziny zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach’’

Procedura oceny rodziny zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach - załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach nr 33/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Kwestionariusz wywiadu z dzieckiem - załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach nr 33/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Kwestionariusz samooceny realizacji zadań rodziny zastępczej - załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach nr 33/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Podpisał: Sabina Wacławczyk
Dokument z dnia: 04.06.2019
Dokument oglądany razy: 3 403
Opublikował: Sabina Wacławczyk
Publikacja dnia: 08.04.2020
 
wydruk z dnia: 30.11.2022 // bip.pcpr.police.pl