Programy w Powiecie Polickim na lata 2008-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2027

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczejna lata 2016- 2018

LOKOMOTYWA-cja

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Polickim na lata 2017-2024

ZINTEGROWANE WSPARCIE DLA RODZIN I PIECZY ZASTĘPCZEJ

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE POLICKIM NA LATA 2015-2020

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE POLICKIM NA LATA 2016–2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ DZIECKA I RODZINY W LATACH 2008-2015

Podpisał: Anna Bloma
Dokument z dnia: 05.11.2021
Dokument oglądany razy: 4 848
Opublikował: Anna Bloma
Publikacja dnia: 05.11.2021
 
wydruk z dnia: 30.11.2022 // bip.pcpr.police.pl