mapa strony   |   kontakt   |

2015

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach 2015

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych, w których umieszczonych jest nie więcej niż 3 dzieci z dnia 23 listopada 2015

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w sprawie zasad przyznawania oraz maksymalnej wysokości świadczeń na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego z dnia 23 listopada 2015

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w sprawie zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich z dnia 23 listopada 2015

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do wypoczynku dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej z dnia 4 listopada 2015

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 22 czerwca 2018

ZARZĄDZENIE Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach z dnia 24 kwietnia 2015

Regulamin Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach z dnia 24 kwietnia 2015

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 03/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach z dnia 18 lutego 2015 r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marzena Dżon
Dokument z dnia: 22.06.2016
Dokument oglądany razy: 1 249
Opublikował: Marzena Dżon
Publikacja dnia: 24.06.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl