mapa strony   |   kontakt   |

Struktura organizacyjna PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

mgr Beata Karlińska


Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

mgr Fani Sochanowskia

telefon/fax: (91) 317 02 28,  (91) 42 40 700 wew.207

e-mail: fani.sochanowska@pcpr.police.pl


DZIAŁ DS. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ


Kierownik działu

mgr Anna Mądrzak
telefon: (91) 42 40 700 wew. 200
fax: (91) 42 40 699
e-mail: sekretariat@pcpr.police.pl


Kierownik biura kadr i płac

mgr Anna Pinińska- Sosna

telefon: (91) 42 40 700 wew.202

fax (91) 42 40 699

e- mail: anna.sosna@pcpr.police.pl


Administrator

Justyna Małaczek

telefon: (91) 42 40 700 wew.202

fax: (91) 42 40 699

e-mail: justyna.malaczek@pcpr.police.pl


DZIAŁ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Główny księgowy

Adam Potaczek

telefon: (91) 42 40 700 wew.208
fax: (91) 42 40 699

e-mail: adam.potaczek@pcpr.police.pl


Księgowa

Beata Kuraś

telefon: (91) 42 40 700 wew. 204

fax: (91) 42 40 699

e-mail:ksiegowosc@pcpr.police.pl


DZIAŁ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ i REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHKierownik Działu

mgr Aleksandra Kuczyńska
tel./fax (91) 317 02 28 wew. 107
tel. kom. 603 083 858
e-mail: aleksandra.kuczynska@pcpr.police.pl


Specjalista ds. osób niepełnosprawnych

Monika Walenciak
tel./fax (91) 317 02 28 wew. 106
tel. kom. 603 083 858
e-mail: monika.walenciak@pcpr.police.pl


DZIAŁ WSPARCIA I ŚWIADCZEŃ PIECZY ZASTĘPCZEJ


Kierownik Działu
mgr Zofia Schmidt
telefon: (91) 317 02 28 wew. 109
e-mail: zofia.schmidt@pcpr.police.pl


Pedagog 

Aleksandra Jarzembska

telefon: (91) 31 70 228 wew 108

e-mail: aleksandra.jarzembska@pcpr.police.pl


Psycholog

Jakub Sinicki
tel./fax (91) 317 02 28 w. 108

telefon komórkowy: 601 150 280
e-mail: jakub.sinicki@pcpr.police.pl
Starszy specjalista pracy socjalnej

mgr Marzena Dżon
telefon: (91) 42 40 700 wew. 205
tel. kom. 603 082 901
e-mail: marzena.dzon@pcpr.police.pl


Specjalista pracy socjalnej

mgr Marta Tarent - Różańska
telefon: (91) 42 40 700 wew. 206
e-mail: marta.tarent@pcpr.police.pl


Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Małgorzata Kowalczyk

telefon: (91) 31 70 228 wew.113

telefon komórkowy: 609 001 370

e-mail: malgorzata.kowalczyk@pcpr.police.pl


Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Olga Wróbel

telefon: (91) 31 70 228 wew.113

telefon komórkowy: 661 600 793

e- mail: olga.wrobel@pcpr.police.pl


Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Magdalena Bober

telefon: (91) 31 70 228 wew.113

telefon komórkowy: 661 600 745

e- mail: magdalena.bober@pcpr.police.pl


PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA DOM DZIECKA


Koordynator

mgr Elżbieta Szymczak
tel. 608203073
e-mail: elzbieta.szymczak@pcpr.police.pl

Z-ca Koordynatora

mgr Edyta Sobotka
tel. 533244055
e-mail: edyta.sobotka@pcpr.police.pl


DZIAŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ


tel./fax (91) 317 02 28
tel. kom. 603 08 30 20
e-mail: interwencja@pcpr.police.pl

godziny pracy: pon- czw: 07.30 - 18.00

piątek 07.30- 15.00


Kierownik Działu

mgr Teresa Abram
tel./fax (91) 317 02 28 wew. 103
tel. kom. 603 083 020
e-mail: teresa.abram@pcpr.police.pl


Starszy specjalista pracy socjalnej

mgr Katarzyna Bąk
tel./fax (91) 317 02 28 wew. 104
tel. kom. 603 985 826
e-mail: katarzyna.bak@pcpr.police.pl


Psycholog

mgr Marcjanna Roman-Majewska
tel./fax (91) 42 40 700 wew. 102
e-mail: marcjanna.roman@pcpr.police.pl


Specjalista pracy socjalnej

mgr Anna Zaśko
tel./fax (91) 42 40 700 wew. 105
tel. kom. 601 150 280
e-mail: anna.zasko@pcpr.police.pl


Schemat organizacyjny PCPR w Policach

Regulamin organizacyjny PCPR

Zasady funkcjonowania Domów Dziecka

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Sabina Wacławczyk
Dokument z dnia: 11.06.2019
Dokument oglądany razy: 6 202
Opublikował: Maciej Jasiński
Publikacja dnia: 27.08.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl