mapa strony   |   kontakt   |

Status Prawny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach działa na podstawie:


1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2020 poz.920),

2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019.0.869 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”,

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 poz. 1507 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”,

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020 poz. 426 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji”,

5) Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Powiatu Polickiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie połączenia Domu Dziecka w Policach i Domu Dziecka w Tanowie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

6) regulaminu organizacyjnego PCPR w Policach, zwanego dalej "Regulaminem".

7) innych przepisów regulujących zadania realizowane przez PCPR.
Uchwała Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie połączenia Domu Dziecka w Policach i Domu Dziecka w Tanowie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach; Statut PCPR Police.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Krawczak
Dokument z dnia: 23.06.2009
Dokument oglądany razy: 3 170
Opublikował: Sabina Wacławczyk
Publikacja dnia: 19.06.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl