mapa strony   |   kontakt   |

Dofinansowanie do zakupu

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Zadanie to polega na udzieleniu dofinansowania do zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych (np. roweru rehabilitacyjnego, łóżka rehabilitacyjnego, piłek itp.).

O dofinansowanie mogą się ubiegać się:

  • osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  • osoby które, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
  • osoby, których przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – raz w roku, jeżeli prowadzą działalność rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem założenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Sprzęt rehabilitacyjny, który może być objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajduje się w "Katalogu sprzętu rehabilitacyjnego". Wysokość dofinansowania zaopatrzenia sprzętu rehabilitacyjny wynosi do 80% wartości tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej i po podpisaniu umowy pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach a osobą niepełnosprawną.

UWAGA! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Celem takiej formy pomocy jest ograniczenie skutków niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Polickiego oraz umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej. Nasza oferta skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które znalazły się w potrzebie np. zepsuł się im wózek, czekają na nowy. Wykorzystają sprzęt i zwrócą, gdy nie będzie już potrzebny.

Z wypożyczalni mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które złożą pisemny wniosek i dołączą do niego orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności. Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a osobą zainteresowaną.

UWAGA! PCPR w Policach przyjmuje nieodpłatnie pełnowartościowy sprzęt rehabilitacyjny, który będzie przeznaczony do wypożyczania osobom niepełnosprawnym.

Pliki do pobrania:

Wniosek o sprzęt rehabilitacyjny

Pełnomocnik

Procedury postępowania w sprawie dofinansowania ze środków PFRON 2021

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Bloma
Dokument z dnia: 07.02.2021
Dokument oglądany razy: 2 188
Opublikował: Anna Bloma
Publikacja dnia: 08.02.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl