mapa strony   |   kontakt   |

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOW

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG TERAPEUTY

Informacja o wyborze wykonawcy

zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

Informacja z otwarcia ofert

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Informujemy, że termin składania ofert przedłuża sie do dnia 29.03.2021 r. do godz. 10.00

zaktualizowane zapytanie

zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG KIEROWCY

zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG KIEROWCY/KONSERWATORA

protokół z wyboru oferty

zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUGI SPECJALISTY DS. ADMINISTRACJI

protokół z wyboru oferty

zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUGI SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ

protokół z wyboru oferty

zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUGI SPECJALISTY DS. MONITORINGU

protokół z wyboru oferty

zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W CZASIE WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PORADNICTWA ZAWODOWEGO

zapytanie ofertowe

informacja dot. ogłoszenia na usługi poradnictwa zawodowego

informacja

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI PSYCHOLOGA

Informujemy, że termin składania ofert przedłuża sie do 23.03.2020r. do godz. 15.00

protokół z wyboru wykonawcy

zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI PEDAGOGA

Informujemy, że termin składania ofert przedłuża sie do 23.03.2020r. do godz. 15.00

protokół z wyboru wykonawcy

zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI DORADCY ZAWODOWEGO

Informujemy, że termin składania ofert przedłuża sie do 23.03.2020r. do godz. 15.00

protokoł z wyboru wykonawcy

zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI WYCHOWAWCY

zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI KIEROWCY I KONSERWATORA

zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI PORADNICTWA PRAWNEGO W PROJEKCIE " WŁASNA PRZESTRZEŃ = SAMODZIELNOŚĆ"

zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ZAKRESIE USŁUG PORADNICTWA PRAWNEGO, ZADANIE NR 3 W PROJEKCIE "Dorosłość, Samodzielność, Rodzina"

zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ZAKRESIE USŁUG PORADNICTWA PRAWNEGO , ZADANIE NR 1 W PROJEKCIE "Dorosłość, Samodzielność, Rodzina"

zapytanie ofertowe

MODYFIKACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO USŁUGI SPECJALISTY DS MONITORINGU

modyfikacja

MODYFIKACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO USŁUGI DS ROZLICZEŃ

modyfikacja

MODYFIKACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO USŁUI KOORDYNATORA MERYTORYCZNEGO

modyfikacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI KOORDYNATORA MERYTORYCZNEGO projektu "Dorosłość, samodzielność, rodzina"

zapytanie

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPECJALISTY DS ROZLICZEŃ projektu "Dorosłość, samodzielność, rodzina"

zapytanie

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPECJALISTY DS MONITORINGU projektu "Doroslość, samodzielność, rodzina"

zapytanie

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT W DOMU DZIECKA

modyfikacja do zapytania ofertowego

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.07.2019- USŁUGI PSYCHOLOGA

zapytanie ofertowe

dokument w doc

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.07.2019- USŁUGI REHABILITACYJNE

zapytanie ofertowe

dokument w doc

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DPSTAWĘ PIECZYWA DO DOMU DZIECKA W POLICACH I DOMU DZIECKA W TANOWIE

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa pieczywa

Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MIĘS, WĘDLIN, RYB, MROŻONEK I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU DZIECKA W POLICACH I DOMU DZIECKA W TANOWIE W PODZIALE NA CZĘŚCI

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Zakup i dostawa mięs i wędlin

Załącznik nr 2 Zakuo i dostawa ryb

Załącznik nr 3 Zakup i dostawa mrożonek i pozostałych artykułów spożywczych

Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU DZIECKA W POLICACH I DOMU DZIECKA W TANOWIE W PODZIALE NA CZĘŚCI

Zapytanie ofertowe

Załączkin 1 Zakup i dostawa artykuów spożywczych

Załącznik nr 2 Zakup i dostawa jaj

Załącznik 3 Zakup i dostawa miodu z pasieki

Załącznik nr 4 zakup i dostawa warzyw

Załącznik nr 5 Zakup i dostawa nabiału

Załącznik nr 6 Zakup i dostawa przypraw

Załącznik nr 7 Zakup i dostawa świeżych owoców

Załącznik nr 8 Zakup i dostawa olei

Załącznik nr 9 wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.04.2019: usługi psychologa

zapytanie ofertowe usługi psychologa

protokół z wyboru wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.04.2019: usługi pedagoga

zapytanie ofertowe usługi pedagoga

protokół z wyboru wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.04.2019: usługi doradcy zawodowego

zapytanie ofertowe usługi doradcy

protokół z wyboru wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 05.04.2019: przeprowadzenie zajęć z zakresu dietetyki oraz udzielenie 36 indywidualnych porad wychowankom Domów Dziecka:

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości zamówienia powyżej 20 000 netto z dnia 28.02.2019, 

dotyczące wykonania robót budowlano- remontowych w pomieszczeniach Zamawiającego znajdujących się w Policach przy ulicy Szkolnej 2. 

Dokumenty:

modyfikacja zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

wzór umowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szkolna 2,
72-010 Police
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 OOO EURO NA:
„Realizację robót budowlanych polegajqcych na remoncie i dociepleniu elewacji budynku położonego w Policach przy ul. Szkolnej 2"

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

Istotne warunki zamówienia marzec 2017

Istotne warunki zamówienia

Formularz oferty

Wykaz robót

Strona tytułowa

Opis techniczny

Kolorystyka elewacji

Plan sytuacyjny

Rzut przyziemia

Rzut Piętra

Naprawa i docieplenie elewacji południowej

Naprawa i docieplenie elewacji zachodniej

Naprawa i docieplenie elewacji północnej

Naprawa i docieplenie elewacji wschodniej

Szczegóły rozwiązań 1

Szczegóły rozwiązań 2

Szczegóły wzmocnień

Przedmiar robót

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Wzór umowy

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Bloma
Dokument z dnia: 13.05.2021
Dokument oglądany razy: 5 492
Opublikował: Anna Bloma
Publikacja dnia: 13.05.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl